Sunday, November 06, 2005

Bid'ah: Antara Ibadah dan Adat

Setiap bid'ah dalam agama adalah sesat, manakala bid'ah dalam urusan dunia tidak ditegah selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip asas yang telah diletakkan agama. Allah memberi kebenaran kepada manusia untuk meneroka dunia dan memenuhi tuntutan kehidupan mereka sepertimana yang mereka mahu, asalkan tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip asas agama, iaitu memelihara keadilan, menghalang mudarat dan menghasilkan manfaat.

Kata Syeikh al-Islam Ibn Taymiyyah:

"Segala amal perbuatan makhluk terbahagi kepada dua: 1) Ibadah yang diambil sebagai agama, memberi manfaat di akhirat atau memberi manfaat di dunia dan akhirat; 2) Adat yang memberi manfaat kepada kehidupan mereka.

Maka, hukum asal dalam ibadah: Tidak diperintah melakukannya melainkan apa yang Allah perintahkan.

Dan hukum asal dalam adat pula: Tidak dihalang daripada melakukannya melainkan apa yang Allah telah larangkan."
[Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim li Mukhalafah Ashab al-Jahim]

No comments: