Saturday, October 01, 2005

Tangisan Sejati

Daripada Abu Hurayrah r.a., Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak akan masuk neraka sesiapa yang menangis kerana takutkan Allah sehinggalah kembalinya susu ke kantung susu, dan tidak akan berkumpul debu-debu di jalan Allah dan asap neraka dalam hidung seorang hamba selama-lamanya."

Ibn Abi al-Dunya & Al-Tirmidhi, katanya: Hasan Sahih.

No comments: