Tuesday, August 15, 2006

Kebiadaban Tentera Syi'ah - Mencerca Para Sahabah dan Umm al-Mukminin 'A'isyah

21 REJAB 1427, Laman Mufakkirah al-Islam: Berpuluh-puluh kenderaan tentera 'Iraq (Syi'ah) di sebuah bandar besar mencela para sahabat Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam dan Ummu al-Mukminin ‘A'isyah radiyallahu 'anha dengan memainkan lagu-lagu dan muzik-muzik ketika dilaungkan azan maghrib di masjid Sunnah di satu daerah yang terletak di barat Ibu Negara Baghdad. Wartawan Mufakkirah al-Islam yang berada di tempat tersebut menceritakan kenderaan-kenderaan tentera 'Iraq menggunakan pembesar suara memainkan lagu-lagu lucah ketika melalui masjid-masjid Sunnah di daerah tersebut.

Sumber tersebut menjelaskan tentera-tentera ('Iraq yang Syi'ah) sentiasa mencela para sahabat Nabi sallallahu 'alaihi wasallam dan Ummu al-Mukminin ‘A'isyah radiyallahu 'anha dengan cara nyanyian. Kebiasaan mereka menperdengarkannya di jalan-jalan dan keadaan tersebut berterusan sehinggalah berita ini disebut. Wartawan Mufakkirah al-Islam di Baghdad berkata: Sekiranya yang dicerca itu isteri atau ibu orang yang cuma mengkhanati ummah dengan pemikiran al-Taqrib (mendekatkan antara sunnah) dengan mereka ini (Syi'ah), terutamanya ketika sekarang ini dengan situasi di Lubnan, sudah tentu mereka (suami dan anak) akan berubah pendirian. Adakah kedudukan dan kemuliaan mereka itu lebih suci dari kedudukan dan kemuliaan Ummu al-Mukminin wa al-Muslimin yang suci lagi disucikan, ‘A'isyah radiyallahu 'anha!!!

http://www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDNews=121803

No comments: