Sunday, March 11, 2007

Al-Kabirah IV

Meninggalkan Solat. Firman Allah tabaraka wa ta'ala:
[59] Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu (dengan melakukan maksiat); maka mereka akan menghadapi azab (dalam Neraka), [60] Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itu akan masuk Syurga dan mereka pula tidak dikurangkan pahala sedikitpun.

[Surah Maryam, 19:59-60]

No comments: