Friday, October 12, 2007

Hukum Solat Jumaat pada Hari Raya

Intro
Eid al-Fitri tahun ini disambut umat Islam Ottawa pada hari Jumaat. Apa hukum Solat Jumaat?

Teori

Petikan dari Fiqh al-Sunnah:
Andai Jumaat dan Eid berkumpul pada satu hari yang sama, maka gugurlah Jumaat bagi sesiapa yang menunaikan Solat Eid. Daripada Zayd ibn Arqam katanya: "Nabi sallallahu 'alayhi wasallam telah menunaikan Solat Eid dan kemudian baginda meringankan hukum Solat Jumaat lalu bersabda: "Sesiapa yang ingin solat (Jumaat), maka solatlah dia."
[Diriwayatkan oleh Lima Imam, dan sahih menurut Ibn Khuzaimah dan al-Hakim]

Nota: Lima Imam ialah Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasa'i dan Ibn Majah.

Praktik
Sesiapa yang tetap ingin menunaikan Jumaat, silakan. Sesiapa yang tidak mahu, tidak mengapa. Jangan pula yang solat mengkritik yang tak solat sebab kedua-duanya dibenarkan.

No comments: