Thursday, December 22, 2005

Nak belajar Sihir?

Al-Syeikh Muhammad ibn Salih al-'Uthaimin ditanya:
"Bolehkah seseorang mempelajari ilmu sihir?"

Jawab al-Syeikh Ibn 'Uthaimin:
"Mempelajari sihir adalah haram, bahkan seseorang menjadi kafir sekiranya dia menggunakannya sebagai jalan memohon bantuan syaitan, firman Allah: "Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia..." [al-Baqarah, 2: 102].

Maka mempelajari sihir dari jenis ini, di mana sihir menjadi perantara untuk mendapatkan bantuan syaitan adalah kufur, oleh itu ahli sihir dibunuh disebabkan dia telah murtad atau dikenakan hudud. Sekiranya sihir tersebut dari jenis yang mengkafirkan seseorang, maka dia dibunuh di bawah peruntukan hukum murtad dan kafir. Sekiranya sihir tersebut tidak sampai ke tahap menyebabkan dia kafir, maka dia dibunuh di bawah peruntukan hudud, untuk melindungi kaum muslimin dari kejahatannya dan kecederaan disebabkan perbuatannya."

No comments: