Saturday, December 03, 2005

Solat Mayat Hilang?

Kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah: "Dan bukanlah dari petunjuk dan sunnah Nabi s.a.w. mengerjakan solat jenazah ke atas setiap mayat yang ghaib.

Sesungguhnya telah mati ramai dari kalangan orang Islam dan mayat mereka ghaib, sedangkan Nabi tidak pula mengerjakan solat jenazah untuk mereka, dan yang sahih dari baginda: Bahawa baginda telah mengerjakan solat jenazah untuk Najasyi sepertimana solat untuk mayat..."

Kata Syeikh al-Islam Ibn Taymiyyah: "Sekiranya seseorang mati di suatu negeri dan mayatnya belum disolatkan, hendaklah dikerjakan solat jenazah ghaib untuknya, sepertimana Nabi s.a.w. solat untuk Najasyi, kerana beliau mati di kalangan orang kafir dan mayat beliau belum disolatkan. Sekiranya mayat telah disolatkan selepas kematiannya, tidaklah dikerjakan solat jenazah ghaib untuknya, kerana kewajipan tersebut telah gugur setelah orang Islam mengerjakan solat jenazah untuknya, dan Nabi s.a.w. telah mengerjakan solat ghaib dan meninggalkan solat ghaib, perbuatan baginda yang mengerjakan dan meninggalkan adalah sunnah, apabila baginda mengerjakan sesuatu maka pada keadaan tersebut menjadi sunnah dilakukan, dan apabila baginda meninggalkan sesuatu maka pada keadaan tersebut menjadi sunnah ditinggalkan."

*Solat ghaib untuk Najasyi diriwayatkan dari ramai Sahabat (Abu Hurayrah, Jabir ibn Abdillah, 'Imran ibn Husayn, Jarir ibn Abdillah dll) oleh imam-imam hadith yang enam, Ahmad dan al-Tayalisi.

[Zaad al-Ma'aad fi Hady Khayr al-'Ibaad 1/500-501]

No comments: