Tuesday, December 06, 2005

Sumber Yang Suci Murni

Muhammad ibn Sirin (w. 110 H), seorang tokoh generasi al-Tabi'in berkata:

"Sesungguhnya ilmu ini (mengenai al-Quran dan al-Sunnah) adalah din (agama); oleh itu perhatilah daripada siapa kamu semua mengambil agama kamu."

Riwayat Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim.

No comments: