Sunday, December 18, 2005

Secrecy and keeping secrets

Menyembunyikan rahsia saudara dan tidak menyebarkannya sebahagian dari kemuliaan akhlaq dan adab Islam - Nuzhatul Muttaqin 1/489.

Dari Anas r.a. beliau berkata: "Suatu ketika aku sedang bermain dengan dua budak, Rasulullah s.a.w. datang kepadaku, baginda memberi salam ke atas kami dan menyuruhku menunaikan suatu suruhan, maka aku telah terlambat (menemui) ibuku. Ibuku bertanya: "Apa yang menahan engkau (menyebabkan engkau lambat)?" Aku menjawab: "Rasulullah s.a.w. telah menyuruhku melakukan suatu keperluan." Ibuku bertanya lagi: "Apakah keperluan tersebut?" Aku menjawab: "Ianya rahsia." Ibuku berkata: "Jika demikian jangan beritahu rahsia Rasulullah s.a.w. kepada sesiapapun." [Muslim]

No comments: