Monday, April 24, 2006

Special Workshop on Islamic Economics with Prof. M. Anas ZarqaDate:
24-29 April 2006
Venue:
Ibn Taymiyyah Conference Room, Level 3
Kulliyyah of Economics and Management Sciences
International Islamic University Malaysia
Riviera Bay Resort, Malacca
Y
Bengkel khas selama 6 hari mengenai perkembangan Ekonomi Islamik bersama tokoh terkemuka, Prof. Muhammad Anas Zarqa. Prof. M. Anas sekarang bekerja di Kuwait International Investor. Beliau adalah anak 'ulama ulung, Syeikh Mustafa Zarqa.
Y
Perbincangan yang diadakan merangumi pelbagai aspek, antaranya: Methodology of Islamic Economics, Fiqh and Economics, Economics in al-Quran and al-Sunnah, Special Discussion on Islamic Economic Courses taught in Kulliyyah of Economics and Management Sciences, IIUM.
Y
Sesi kedua akan diadakan di Melaka. Sesi ini akan membincangkan perkembangan Ekonomi Islamik sebagai satu disiplin ilmu sejak kelahirannya 30 tahun lalu sehingga waktu kini, dan apakah langkah yang perlu diambil bagi memantapkan lagi disiplin Ekonomi Islamik. Sesi di Melaka akan turut membincangkan projek buku teks Ekonomi Islamik dan bidang-bidang yang berpotensi untuk dilakukan kajian dalam Ekonomi Islamik.
Y
Nantikan laporan mengenainya, insya-Allah.

No comments: