Saturday, February 09, 2008

Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri

"Tiap-tiap orang diwajibkan beramal dan
beribadat sendiri dengan usaha dan
tenaganya - tidak pernah disuruh ia
mengira dirinya itu mesti bergantung
kepada doa orang sahaja atau kepada
fidyah penebus yang dibuatkan orang
sahaja bagi mendapatkan kejayaan dan
keselamatannya di akhirat kelak! Tuhan
tiada pernah menyuruh kita mesti
berharap kepada sedekah tahlil dan
bacaan-bacaan Qul Hua'llah dari orang
apabila mati kelak!!..."

No comments: