Sunday, January 21, 2007

Kebenaran Di Sebalik Aqidah al-Imam Abu al-Hassan al-Asy'ari

Tatkala mencari maklumat mengenai Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin - kitab tulisan al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari yang membahaskan aqidah Islam, secara tidak sengaja terjumpa artikel ringkas yang menarik mengenai aqidah beliau. Selain membincangkan mengenai perubahan al-Imam Abu al-Hasan dari Muktazilah kepada Ahl Al-Sunnah, penulis artikel ini turut membicarakan pendirian al-Imam mengenai sifat-sifat Allah dengan merujuk kitab al-Ibanah fi Usul al-Diyanah.

Petikan artikel (dengan sedikit pembetulan ejaan dan tatabahasa):
Begitulah seterusnya apa yang beliau sebutkan di dalam kitabnya berkenaan sifat-sifat Allah tanpa mengubah maknanya, tanpa bertanyakan bagaimana, dan tanpa menafikannya.

Beliau mengisbatkan sifat-sifat itu seperti yang layak dengan kebesaran Allah dan ketinggian-Nya, Maha Suci Allah daripada menyerupai makhluk; sama seperti para Imam Ahl al-Sunnah yang lain, iaitu mengisbatkan apa yang dinyatakan oleh Allah tentang tentang diri-Nya dan juga apa yang telah dijelaskan oleh Nabi-Nya sallallahu 'alayhi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud: "Tidak ada seumpama-Nya sesuatu, dan Allah Maha Mendengar lagi Melihat."
Syabas buat Islam Hadhari kerana berjaya menghasilkan penulisan ilmiyah yang lengkap dengan rujukan, walaupun ada kesalahan ejaan dan tatabahasa. Klik gambar di atas untuk link ke artikel tersebut.

2 comments:

Anonymous said...

I LIKE ALL YOUR ARTIKEL,KEEP IT UP :)

arif said...

Thx for the link and explanation. Baru paham ttg Aqidah Asy'ari secara lebih mendalam.